Nội dung tóm tắt buổi tập huấnNgày 16.3 các trường Tiểu học tập huấn phần mềm cổng thông tin điện tử